Från att ha varit näst intill utrotad sprider sig nu syfilis snabbt i Danmark. År 2011 registrerades 480 fall, en ökning med 25 procent sedan året innan, rapporterar Göteborgsposten.

Hudläkaren Kristian Kofoed vid sjukhuset i Gentofte förklarar ökningen dels med att allt färre använder kondom och dels att skräcken för aids har minskat.