Tidigare upplevelser i förlossningsrummet är centrala för kvinnors förlossningsrädsla. Det kan handla om en känsla av ensamhet, av att ha befunnit sig i chock under förlossningen och att känna sig inkompetent som barnaföderska.

Det kan också handla om upplevelser av att barnmorskor inte var på plats och gav den vård kvinnorna hade behövt under förlossningen, att de själva inte har känt sig fullt närvarande och aktivt deltagande i förlossningen, eller att de haft en känsla av att förlossningen är ofullbordad och av att inte själv ha fött barnet.

– Förlossningsrädsla är en komplex företeelse. För att kunna förstå och hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla är det viktigt att lyssna till deras berättelser om vad som hände i förlossningsrummet, säger barnmorskan och vårdvetaren Christina Nilsson.

Hon arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har i tre studier intervjuat kvinnor om deras förlossningsrädsla och i en fjärde undersökt sambandet mellan förlossningsrädsla, tidigare förlossningsupplevelse och förlossningssätt. Alla studierna ingår i den avhandling Förlossningsrädsla. Med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn som Christina Nilsson försvarar i nästa vecka.

– För att kunna förebygga förlossningsrädsla är det angeläget att granska den vård som ges till födande kvinnor. Jag hoppas att min avhandling ska bidra med kunskap om betydelsen av en svår förlossningsupplevelse för senare förlossningsrädsla, säger hon.