Socialstyrelsens insatser ska bland annat fokusera på att:

  • förtydliga vikten av samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten kring personer med psykisk ohälsa
  • ha ett tydligt barnperspektiv
  • förbättra analys och uppföljning av självmord i samband med eller i anslutning till hälso- och sjukvård
  • stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter, bland annat genom att kartlägga förekomsten av tvångsåtgärder som är reglerade i lag och de som inte har stöd i lag
  • intensifiera, förbättra och effektivisera den generella återföringen av tillsynens resultat riktat till vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal inom den psykiatriska vården.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2013.