Fler flickor än pojkar i studien säger sig ha ägnat sig åt sexuellt självskadebeteende – sex procent jämfört med tre procent.

I undersökningen svarade också hela 40 procent av flickorna att de medvetet har skadat sig själva fysiskt eller psykiskt. Motsvarande siffra bland pojkarna var 22 procent.

Studien Om sexuell exponering på internet samt sexuellt självskadebeteende bland ungdomar har gjorts av Ungdomsbarometern, ett analysföretag, på uppdrag av försäkringsbolaget If. Den baseras på intervjuer med drygt 1 000 ungdomar mellan 15 och 24 år.

Försäkringsbolaget delar ut stipendiet Säkerhetsnålen varje år till någon ung person som jobbar för utsatta unga. I år delas stipendiet ut till en person som arbetar för att stödja ungdomar som skadar sig genom sex.