Missnöjet bland landets ambulanssjuksköterskor sprider sig. Nu är det sjuksköterskorna i Falck ambulans i Stockholm som reagerar över att deras arbetstid, genom utökad jourtid, har förlängts med 91 timmar per år. Två tredjedelar av de timmarna ska personalen, enligt arbetsgivarens sätt att se på saken, få tillgodoräkna sig genom att utbilda sig och ha lönesamtal på ordinarie arbetstid.

– 91 timmars längre arbetstid motsvarar omkring två veckors mer arbete per år och det är många väldigt upprörda över. Falck ökar sin vinst genom att utöka jourtiden och därmed hålla ner bemanningen. Det minskar vår möjlighet till återhämtning och det är i förlängningen en patientsäkerhetsfråga, säger Jörgen Ekström, förtroendevald ambulanssjuksköterska på Falck ambulans i Stockholm.

Spar pengar

I Stockholm drivs ambulanssjukvården av det kommun- och landstingsägda AISAB och av de båda privatägda bolagen Samariten och Falck. När upphandlingen ägde rum i början av året innehöll samtliga anbud jourtid utanpå den schemalagda arbetstiden på 38,25 timmar i veckan. För personalen på Falck innebär det en total arbetstid på 43,75 timmar i veckan.

Både Ingalill Sundström, förtroendevald i Vårdförbundets Stockholmsavdelning med ansvar för ambulanssjukvården, och Jörgen Ekström anser att de som bedriver vården har valt den här lösningen för att spara pengar.

– Men det här är också beställarnas – och politikernas – ansvar. Vid upphandlingen har beställarna ställt krav på 75 procent ekonomi och bara 25 procent kvalitet, säger Ingalill Sundström.

Hon berättar också om konsekvenser som ökad belastning på bilarna och ökad dirigering. Den växande befolkningen i Stockholm har inte lett till att ambulanserna har blivit fler. Brist på bilar, färre anställda och ökad jour innebär att de som är i tjänst måste finna sig i att allt oftare åka på akututryckningar i stället för att gå hem efter arbetsdagens slut.

– Det blir svårt att hinna hämta barn på dagis och det blir mindre tid med familjen, säger Ingalill Sundström.

Egna protestaktioner

Enligt kollektivavtalet har arbetsgivaren rätt att lägga ut ett visst antal jourtimmar per vecka, vilket bakbinder Vårdförbundet som länge kämpat för ett bättre avtal. Nu har personalen inom Falck ambulans startat egna protestaktioner, berättar Jörgen Ekström.

– Många går till exempel inte in och tar frivillig övertid, och det här är en verksamhet som har byggt på det så det leder till att ambulanser ibland står stilla. Vilket i sin tur är en patientsäkerhetsrisk eftersom det redan är för få ambulanser i Stockholm, säger han.

Ingalill Sundström och Jörgen Ekström berättar att antalet uppsägningar har ökat på grund av den pressade arbetssituationen. De förtroendevalda har också begärt att få diskutera bemanningen med arbetsgivaren, men har ännu inte fått göra det.

Vd:n för Falck ambulans, Sven Engquist, säger sig dock inte ha sett att uppsägningarna skulle ha ökat. Och om så vore är han inte speciellt orolig för det.

– Vi håller oss till kollektivavtalet och lägger inte ut mer jour än tidigare. Det är fel att påstå att arbetstiden är förlängd. Det här är en liten gruppering som driver en egen aktion och vi är inte oroliga för att förlora kompetent personal. En viss personalomsättning är till och med önskvärd, säger han.