På Dagens nyheters debattsida skriver Apotekets tidigare vd Stefan Carlsson att staten behöver förstärka sin förmåga att styra över kommunernas och landstingens verksamheter. Utan statlig styrning riskerar kostnaderna att bli onödigt stora. Dessutom anser han att statens arbete i nuläget är allt för splittrat.

Utredningen föreslår därför att tolv myndigheter och organisationer – bland annat Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet – ersätts av fyra nya myndigheter:

  • Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg får samlat ansvar för kunskapsstöd
  • Inspektionen för hälsa, vård och omsorg får samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn
  • Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg får i uppdrag att tillsammans med övriga aktörer utveckla och förvalta sektorns it- och kommunikationslösningar
  • Myndigheten för välfärdsstrategi får i uppdrag att bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg

Syftet med förändringen är att staten ska fungera bättre i förhållande till vården, omsorgen och medborgarnas behov. Därför föreslår utredningen även att de fyra myndigheterna ska inriktas på dessa huvuduppgifter:

  • Utveckling och spridning av kunskap
  • Inspektion som tryggar bra kvalitet i alla verksamheter
  • Gemensamma IT- och kommunikationslösningar
  • Överblick som ger förmåga att hantera långsiktiga utmaningar

Vårdförbundet välkomnar utredningsförslaget.

– Det är inte optimalt att en och samma myndighet både granskar och kunskapsstyr verksamheten, säger förbundsordföranden Sineva Ribeiro.