Årets tema Barnmorskor räddar liv knyter an till förra årets slogan inför världskonferensen i Durban i Sydafrika som då var Världen behöver barnmorskor mer än någonsin.

Mer än 800 000 nyfödda och mer än 350 000 kvinnor dör varje år i samband med förlossning. De flesta hade kunnat räddas, för de dör av orsaker som hade gått att förebygga. Förutom dödsfallen drabbas miljoner fler kvinnor av infektioner och handikapp.

Borde skapa rubriker

Därför säger ICM att varje gravid kvinna ska ha tillgång till en barnmorskas vård och omvårdnad.

– Mödradödlighet behandlas ibland som en icke-fråga. Den skapar inga rubriker och det sker långt härifrån. Men det faktum att kvinnor dör i samband med graviditet och barnafödande trots att det går att undvika borde skapa stora rubriker och engagera. Kvinnor och barn dör i onödan, säger Svenska barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund.

Världshälsoorganisationen WHO och flera FN-organ ser barnmorskornas arbete som avgörande för att nå millenniemålen fyra och fem; de som handlar om att minska mödra- och barnadödligheten i världen. Men det fattas 350 000 barnmorskor. Varje år föder 48 miljoner kvinnor sina barn utan stöd av någon med barnmorskekompetens.

I Sverige uppmärksammar flera barnmorskesällskap runt om i landet den internationella dagen under maj månad och även Vårdförbundet gratulerar sina barnmorskemedlemmar med aktiviteter på flera orter och en rikstäckande dagstidningskampanj.

Dygnet-runt-konferens

ICM håller för fjärde året i rad en virtuell 24-timmarskonferens där olika föreläsare avlöser varandra för att under ett dygn från olika vinklar och världsdelar belysa barnmorskans roll och arbete på temat Barnmorskor räddar liv.

Konferensen som startar vid midnatt är öppen för alla som engagerar sig för födande och mödravård. Klicka här om om du vill delta.