Bråck på pulsådern är livshotande. Sedan två år tillbaka har därför Region Skåne ett projekt där alla män över 65 år får gå igenom en ultraljudsundersökning för att hitta tidigare okända bråck. Screeningen, som utförts på ungefär 20 000 personer, har hittills räddat livet på minst tio män, enligt Region Skåne.

Men det har varit svårt att nå män i områden som är socialt utsatta. Detta samtidigt som screeningen visat att sociala faktorer ökar risken för pulsåderbråck, men också att de som har allra störst risk, det vill säga rökare, inte söker hjälp.

Nu jobbar sjukvården i Skåne hårt med att komma i kontakt med dessa män. Därför ska kärlkirurgerna vid Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad hålla ett möte för allmänheten i Tegelsalen i Rosengårds Folkets hus på måndag den 4 juni kl 18.