I Sverige är andelen manliga sjuksköterskor ännu lägre än i Norge. Men att införa något liknande här hemma för att locka fler män till yrket tror Vårdförbundet inte är en framkomlig väg.

– Det är inget vi har funderat på. För att få en jämnare könsfördelning tror jag att man i stället ska locka med goda villkor. Det vill säga lön, karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för att visa att det är ett attraktivt yrke, säger vice förbundsordföranden Pia Arndorff.

Det är de norska sjuksköterskestudenterna som har fått Kommittén för könsbalans i forskning med på att be det norska utbildningsdepartementet att fundera på om inte män som söker till sjuksköterskeutbildning borde premieras med extrapoäng.

I Norge finns det redan flera utbildningar som lägger till extrapoäng när någon söker till en utbildning där det ena könet dominerar. Kvinnor kan få extrapoäng till 139 olika studieprogram, till exempel för maritima högskolestudier, lantbruksstudier eller de flesta ingenjörsutbildningarna. För männen däremot är det än så länge bara veterinär- och djurvårdarprogrammen som renderar de två extrapoängen.

Enligt kommittén bör "könspoäng" ges till sökande från det underrepresenterade könet tills fördelningen visar 30/70, men nyligen avvisade universitetet i Oslo ett sådant förslag från utbildningarna i psykologi, medicin och odontologi.

Men Anna Mohn Sneve, ordförande för sjuksköterskestudenterna  i Norge, tycker att könspoängen är nödvändigt.

– Vi vet att könsbalans i studentgruppen verkar positivt på utbildningskvaliteten. Jag anser att vi måste tänka på kvalitet och trivsel i studierna. Det borde väga tungt, säger hon.