Stressen är ett ökande problem för TCO:s grupper och det är årtiondets viktigaste arbetsmiljöfråga, anser TCO:s ordförande Eva Nordmark.

I TCO:s stressbarometer, som presenteras för första gången i år, tar man temperaturen på vilka grupper som är mest stressade och vad det är som orsakar stressen: arbetsbelastning, konflikter, psykisk stress samt brist på kontroll, trygghet, personligt stöd och uppskattning.

De tjänstemän som arbetar inom utbildning är i särklass mest stressade, men på andra plats kommer de som arbetar inom vård och omsorg, där Vårdförbundets grupper finns.

Tydligt är att bristen på kontroll är en stark stressfaktor för dem som arbetar inom vård och omsorg. Det handlar om att inte själv kunna bestämma arbetstider eller när olika arbetsuppgifter ska göras eller att inte kunna lämna över till kolleger om man har för mycket att göra.

Anställda inom vård och omsorg uppger också i högre grad än andra inom TCO att de stressas av konflikter på arbetsplatsen. Det handlar om att man själv varit indragen i en konflikt och att man anser att det inte finns en öppenhet för diskussion och kritik på jobbet.

Liksom övriga TCO-anställda upplever de som arbetar inom vård och omsorg också att den psykiska stressen är jobbigare än den faktiska arbetsbelastningen. Omkring hälften av de TCO-anställda säger att de upplever psykisk stress.