Den biomedicinska analytikern manipulerade en blodanalys som används för att reglera korrekt medicindoseringen för en liten grupp patienter, i det här fallet sju personer, som har en form av cancer i binjuren.

– Förändringarna av kontrollresultaten var så små att det inte påverkade patientens behandling i något av fallen, men beteendet är så allvarligt att vi anmäler det som en risk för allvarlig skada, säger chefläkare Mats Tullberg till nyhetsbyrån Siren.

Enligt Mats Tullberg har det inte framkommit något motiv till medarbetarens agerande. Medarbetaren valde att avsluta sin anställning sedan det hela uppdagats.