I analysportalen finns provtagningsanvisningar för analyser som utförs av klinisk kemi i Karlshamn och Karlskrona.

Sök till exempel på "malaria" i analysportalen och du får veta vilken typ av rör du ska använda, att provet snarast ska lämnas för akut analys samt vilka uppgifter som ska finnas med i remissen.

– Analysportalen underlättar för vårdpersonal som behöver information om olika analyser, både inom landstinget och för externa vårdgivare. Nu blir det lättare att ta reda på hur proverna ska tas, vilket rör som ska användas, referensintervall och andra viktiga uppgifter, säger Meta Bratt, överläkare på Laboratoriemedicin i Karlskrona.

På analysportalen finns det också information om hpv-vaccination, vårdhygien, smittskydd, hälsoval och en hel del annat.