Forskningen från the Africa center for health and population studies visar att risken att drabbas av hiv-virus är 38 procent lägre i områden där mer än 30 procent av de smittade får bromsmediciner.

De data studien bygger på är insamlade sedan 2003 på landsbygden i KwaZulu-Natal-provinsen i Sydafrika, ett område där 20 000 personer med hiv sedan 2004 har tillgång till bromsmediciner via sina vårdcentraler.

Mer än 16 500 friska personer följdes mellan 2004 och 2011 via en populationsbaserad hiv– övervakning. Under den perioden nyinfekterades 1 313 personer med hiv.

Forskarna konstaterar att i områden där fler än 30 procent av de smittade fick bromsmediciner nyinfekterades betydligt färre än i områden där mindre än 10 procent hade tillgång till behandling.

Studien är den första som kunnat visa att bromsmediciners har en positiva effekt på lokalnivå.