I sin senaste årsrapport skriver cancerfonden att forskare redan för två år sedan uppmärksammade något som i det närmaste liknade en epidemi av HPV-orsakad tonsill- och tungbascancer. De båda cancerformerna har ökat kraftigt under de senaste 40 åren.

Av de drabbade är ungefär 80 procent män.

Cancerfonden anser därför att både pojkar och flickor ska inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet, och påpekar att ett regeringsorgan i USA redan i höstas rekommenderade pojkar i 11-12-årssåldern att vaccineras mot HPV.