Hösten 2010 sa Region Skåne upp sitt avtal med Specialisthälsans Familjeläkare i Malmö.

Till följd av det här blev en av Vårdförbundets medlemmar, som anställts på företaget i september 2010, arbetsbefriad. Men hon fick ingen lön alls fram till januari 2011, då anställningen upphörde.

En tredskodom

Den uteblivna lönen och semesterersättningen, ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd landar på 413 000 kronor, en summa som nu har fastställts i en så kallad tredskodom i Arbetsdomstolen. En tredskodom är en dom som avkunnats trots att den åtalade inte har kommit till rättegångsförhandlingen.

Dessutom ska Specialisthälsans Familjeläkare i Malmö betala Vårdförbundets rättegångskostnader på 19 000 kronor.

Företaget försattes i konkurs i februari.