Vid hälso- och sjukvårdsnämndens senaste sammanträde diskuterades svårigheten att rekrytera och behålla personal inom sjukvården. För att lyckas måste konkurrenskraftiga löner erbjudas konstaterade politikerna, och beslutade om lönesatsningar på sjuksköterskor och tandläkare.

– Sjuksköterskornas löner måste höjas. Satsar vi inte riskerar vi att tappa anställda och få svårt att rekrytera, säger nämndens ordförande, Stefaan De Maecker (MP) till Gotlands tidningar.

Steg i rätt riktning

Vårdförbundets ordförande på Gotland, Linda Eklund, välkomnar beslutet.

– Det här är välkommet och välbehövligt – och viktigt för att kunna rekrytera sjuksköterskor. Arbetssituationen har blivit alltmer pressad i och med svårigheten att täcka vakanser. Stressen över den dåliga arbetsmiljön kombinerad med låga löner har gjort att missnöjet bland medlemmarna har ökat det senaste året, säger hon.

Lönerna på Gotland har legat omkring genomsnittet i landet. Om det räcker med 1 000 kronors lönehöjning är Linda Eklund osäker på, men det är i alla fall en början säger hon.

– Värdeförändringen som behövs för att vi ska lönesättas rätt sker inte över en natt. Men vi är glada för det här steget.