Socialstyrelsen gör en nationell tillsyn av 60 kommuner i hela landet.

– Vi har tidigare konstaterat att det funnits brister och krävt åtgärder i de flesta granskade kommuner. Vi återkommer nu för att se om kommunernas arbete har blivit bättre, säger Mikael Thörn, projektledare på Socialstyrelsen.

Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn har bland annat kritiserats för brister i kunskap, handläggning och dokumentation. Det brister även när det gäller att ge uppmärksamhet och stöd till barn som bevittnat våld samt till särskilt utsatta grupper, till exempel funktionsnedsatta och missbrukande kvinnor som utsatts för våld.

Under hösten kommer även hälso- och sjukvårdens insatser för dessa grupper att granskas, liksom kvinnojourernas arbete.