Färre än hälften av landets kommuner, 45 procent, låter de anställda lämna blod på betald arbetstid. Motsvarande siffra för de 30 företag som omsätter mest aktier på Stockholmsbörsen är 59 procent.

I Stockholms län, är det bara en kommun, Upplands-Bro, som aktivt uppmuntrar sina anställda att lämna blod på arbetstid.

– Att låta anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett välfungerande samhälle och arbetsgivare bör se det som en del av sitt arbete med socialt ansvarstagande, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholms.