Vårdförbundet i Skåne har frågat regionen hur konkursen ska hanteras. Det finns en plan men den offentliggörs först på presskonferensen klockan 13 i dag torsdag.

Mats Runsten, berättar att en av anledningarna att ambulansverksamheten först lades ut på entreprenad var för att komma runt den långtgående arbetsmiljöpolicy som Kamber, regionens egen organisation för ambulans, beredskap och katastrofer, tagit fram. Enligt policyn får arbetspassen vara max 13 timmar och dygnsvilan ska vara 11 timmar.

– Det var ett lyckat arbetsmiljöarbete som fick sjuktalen att minska. Men det kostade pengar naturligtvis. Att lägga ut på entreprenad var ett sätt att komma runt detta, eftersom regionen inte behöver ta ansvar för arbetsmiljön då, säger Mats Runsten.

Vid det tillfället kallade Vårdförbundet till central förhandling enligt medbestämmandelagen. Den förhandlingen förlorades och Vårdförbundet förklarade sig oenig med arbetsgivaren.

Osäker tid för medlemmarna

Med facit i hand visar det sig att Sirius inte lever upp till de ekonomiska förutsättningar som lades vid det tillfället. Det är bara att beklaga säger Mats Runsten men det hela kommer inte som någon överraskning, menar han.

– Regionen har inte direkt varit i framkant när det gäller det här. Det tråkiga är att våra medlemmar kommer att få genomleva en osäkerhet i sina anställningar.

Även om regionen skulle välja att själva direktupphandla, eller lägga ut verksamheten på privata Falck ambulans, så är det svårt att säga vilka anställningsformer personalen kommer att få.

Vårdförbundet i Skåne är emot att en livsviktig verksamhet som ambulanssjukvård läggs ut på entreprenad.

– När bolag går i konkurs eller avvecklar uppstår svåra problem, som personalen, eller i värsta fall befolkningen, får betala, säger Mats Runsten.

Vårdfokus återkommer med mer information efter presskonferensen som börjar klockan 13.