Det var i slutet av sommaren 2010 som personalen på ett äldreboende i Eskilstuna upptäckte att patientens mycket svårskötta bensår plötsligt var fulla med fluglarver. Larverna duschades bort och jourläkaren ordinerade dagliga omläggningar.

En närstående anmälde äldreboendet för vanvård. Men Socialstyrelsen, som nu har utrett händelsen, konstaterar i sitt svar att flugor under sommaren/sensommaren gärna lägger ägg i sår, exempelvis när såren luftas. Några timmar senare förvandlas äggen till larver som nästan alltid upptäcks i samband med nästkommande omläggning.

Däremot kritiseras äldreboendet för dålig journalföring. Det saknas i flertalet anteckningar beskrivningar av hur såren såg ut, storleken på dem, samt eventuella tecken på sårsmärta och lukt. Under cirka en månad under sommaren gjordes inga journalanteckningar alls.

Vårdgivaren kritiseras också för att patientens befintliga trycksår och risken för nya trycksår inte uppmärksammades i tillräcklig omfattning.