Lomma kommun anser sig inte längre ha råd med de 75 000 kronor om året som det kostar varje kommun att vara med i samarbetet. Därmed förlorar kommunen den genväg till den nyaste forskningen på området som samarbetet ger. Kommunens sjuksköterskor måste i fortsättningen själva mer aktivt söka färsk kunskap.

"Försumbar kostnad"

Kommunens administration chef, Lennart Eriksson, utesluter inte att kommunen kan gå in i samarbetet igen längre fram.

Angelika Andersson, styrelseledamot i Vårdförbundet Skåne, har svårt att förstå kommunens agerande.

– De flesta som arbetar i äldreomsorgen med svårt multisjuka har maximalt gymnasieutbildning och behöver mycket sjuksköterskestöd. Gruppen äldre sjuka kommer att öka, konstaterar hon.

Hon påminner också om utredningsförslaget att kommunerna ska ta över den avancerade hemsjukvården.

– Att i det läget ta bort den högsta kompetensen är en märklig besparing. Lomma är en rik kommun och besparingen försumbar i deras totalbudget, anser Angelika Andersson.

Svalöv övertar Lommas plats i samarbetet. Lars Wästberg, produktionschef för välfärd, ser det som positivt för utvecklingen av äldreomsorgen.

100 procent i Eslöv

Kopplingen teori och praktik passar bra in i statens nationella satsning på äldrevården med kraven på evidens och register, säger han.

Svalöv var tidigare med i ett liknande samarbete där fyra kommuner köpte tillgång till en disputerad sjuksköterskas tjänster i Eslöv, Magdalena Andersson. Hon har sedan årsskiftet en tjänst enbart i sin kommun för att på heltid arbeta som utvecklingsledare och med forskning.