Bakom satsningen står centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.

Syftet med telefonlinjen Preven Tell är att göra det lättare för personer som har tappat kontrollen över sin sexualitet att i tid få stöd och hjälp på en mottagning. Det finns  i dag få specialistmottagningar för just denna patientkategori.

På Karolinskas center har man tagit emot dem sedan 2006 och är beredd att ta emot både personer som bor i Stockholmstrakten och personer som remitteras eller hänvisas till dem från andra mottagningar.

Dynget runt ska telefonen med nummer 020-66 77 88 ta emot meddelanden och de som ringer ska bli uppringda inom ett dygn av en sjuksköterska, läkare, psykolog eller terapeut med vana vid den här sortens problematik.

Hjälplinjen bekostas med en del av de tio miljoner kronor som centrum för andrologi och sexualmedicin fått av regeringen för att förebygga och bekämpa sexuelltvåld och andra övergrepp.