Flera års arbete för att få arbetsgivaren att gå med på mer återhämtningstid för medlemmar som arbetar kombinerad dag- och nattjänstgöring har gett resultat. Det är Vårdförbundets avdelning i Blekinge som har tecknat ett avtal med landstinget om höjd nattkvot.

– I många år har vi diskuterat frågan om hälsosamma arbetstider med arbetsgivaren. Forskningen visar tydligt att det är ohälsosamt att arbeta natt och för oss är det ett steg i rätt riktning att medlemmarna nu får mer tid för återhämtning, säger Gunilla Månsson, ordförande för avdelningen i Blekinge.

Det nya avtalet innebär att nattkvoten höjs från 1,3 till 1,55 procent. För att den ska tillämpas krävs att minst en tredjedel av arbetstiden består av dag- och kvällstjänstgöring.

– Vad det innebär i tid beror på hur många nätter man arbetar. Det viktiga är att nattarbetet kompenseras så att våra medlemsgrupper mår bättre.

Gunilla Månsson tror att 20 till 25 procent av medlemmarna i Blekinge arbetar kombinerad dag- och nattjänstgöring. Hur många nätter var och en arbetar beror på vilken schemalösning som används.

Avtalet börjar gälla den 1 maj i år och ska utvärderas i slutet av året.