Vårdprogrammet är gemensamt för all palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Fokus i denna första version ligger på vårdbehov under den senare delen av sjukdomsfasen, palliativ vård i livets slutskede. Men delar av programmet är giltigt för all palliativ vård, även om det är lång tid kvar av livet.

Omfattar även tidiga sjukdomsförlopp

Ambitionen med vårdprogrammet är att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens tidigare i sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla som behöver det, god vård under livets allra sista tid. Programmet omfattar en rad olika sjukdomar, bland andra demens, cancer, hjärtsvikt, kol och ALS.

Gruppen som har tagit fram vårdprogrammet består av cirka 70 personer, som representerar de flesta av vårdens professioner.