Den totala kostnaden för receptbelagda läkemedel var 25,9 miljarder kronor under 2011.

Den starka ökningen av psykostimulantia, som används vid adhd, är en tendens som fortsätter sedan tidigare år. Socialstyrelsen har påbörjat både en fördjupad studie om läkemedelsbehandlingen vid adhd och en vägledning till stöd för personer som har sjukdomen.

Immunsuppressiva medel som används vid reumatiska sjukdomar, är den läkemedelsgrupp som står för de största totala kostnaderna. Nya, dyrare läkemedel har bidragit till att kostnaderna ökat än mer.

Läkemedelsstatistiken bygger på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register.