Cochraneinstitutet har tittat på data från två studier gjorda i Kenya. Vuxna personer med hiv fick mobiltelefoner och skickades sms-påminnelser om att ta sina bromsmediciner.

Vid utvärderingen såg man att bland dem som fått sms var det fler som följde ordinationen och dessutom var nivåerna av hiv i blodet lägre.

Bromsmediciner hjälper patienterna att må bättre och leva längre, men måste tas dagligen för att ha full effekt. Risken för att överföra smittan vid sexuella kontakter minskar också vid medicinering, vilket gör att det har stor betydelse för spridningen av hiv.

Cochraneinstitutet påpekar att det behövs fler studier i andra länder och bland barn.