För ett drygt år sedan betalade Stockholms läns sjukvårdsområde ut löneförhöjningen till oorganiserade medarbetare redan innan kollektivavtalet om de nya lönerna var påskrivet. Först flera månader senare fick de som var medlemmar i Vårdförbundet sina lönehöjningar.  När de förtroendevalda i Vårdförbundets avdelning i Stockholm fick veta det påkallade de en tvisteförhandling om tre brott:

För det första anser Vårdförbundet att det var en allvarlig kränkning av föreningsrätten. Att på det här sättet premiera oorganiserade kan uppfattas som att arbetsgivaren inte anser att personalen ska vara med i facket.

Krävde personligt skadestånd

Förbundet anser också att det var ett brott mot kollektivavtalet eftersom avtalet omfattar även oorganiserade inom avtalsområdet.

Vårdförbundet krävde att var och en av de 1 700 fackligt organiserade medlemmarna  skulle få ett skadestånd på 40 000 kronor.

– Vi ser det här som en grov kränkning av föreningsrätten därför krävde vi både ett stort skadestånd till organisationen och ett personligt skadestånd till medlemmarna, säger Eva Ohrelius Lindberg, ombudsman på avdelningen i Stockholm.

"Viktig ursäkt"

Förhandlingarna har dragit ut på tiden. Bland annat för att arbetsgivaren inte har gått med på att betala ut personliga skadestånd. Ett så högt skadestånd som Vårdförbundet krävde gick de inte heller med på. Det slutade på 250 000 kronor, som kommer att betalas till organisationen.

– Summan är mycket mindre än den vi krävde, men det är viktigt för oss att arbetsgivaren har bett om ursäkt och lovat att det inte ska upprepas. I överenskommelsen skriver de att sjukvårdsområdet inte hade för avsikt, och aldrig kommer att ha för avsikt, att kränka föreningsrätten. Dessutom garanterar arbetsgivaren att lönerna i fortsättningen ska betalas ut samtidigt – oavsett om man är med i facket eller inte, säger Eva Ohrelius Lindberg.

Hur de 250 000 kronorna ska användas har de förtroendevalda inte beslutat ännu.

– Det troliga är att vi anordnar en medlemsaktivitet under året.