– Vi har ett hälsoperspektiv i vår politik och tror att vi behöver jobba mycket mer förebyggande, säger Sineva Ribeiro till Vårdfokus.

Vårdförbundets yrkesgrupper är viktiga i det förebyggande arbetet betonar hon och tycker att frågor om kost, motion och alkohol inte alls är konstiga eller känsliga att ställa.

– Flertalet patienter är vana vid att vi frågar om det.

Hon betonar att det bland annat att det behövs krafttag för att lyfta sambandet mellan mat och hälsa. I en debattartikel i gårdagens Göteborgsposten  (se länk till höger) belyser hon tillsammans med ordföranden i Dietisternas riksförbund, Elisabet Rothenberg, och Björn Zackrisson, affärsområdeschef i Praktikertjänst vikten av just detta.

Deras förslag är att:

  • Ta fram en nationell strategi för hur goda matvanor skapas – en parlamentarisk överenskommelse är nödvändig.
  • Verka för att industrin och akademin i samverkan bidrar till ett bättre kunskapsläge, byggt på evidens med en tydlig och standardiserad transparens i forskningen – med syfte att uppnå hög trovärdighet och undanröja eventuella jävsförhållanden.
  • Säkerställa tillräcklig kunskap för vårdpersonal kring sambandet mellan mat och hälsa.
  • Prioritera forskning om intervention – för att studera hur olika livsstilsfaktorer kan förbättra hälsan.