Sjuksköterskan Maria Lindberg har skrivit en avhandling som visar att bloddialys-, distrikt-, hematologi- och infektionssjuksköterskor har otillräckliga kunskaper om multiresistenta bakterier.

Maria Lindberg har även studerat hur de drabbade patienterna tycker att de blir bemötta och vilket ansvar vårdpersonalen tar för att förhindra smittspridning, samt utvecklat ett formulär för att undersöka personalens attityd gentemot patienterna.

Patienterna känner sig oskyldigt drabbade av något diffust och upplever oro, skuld, skam och rädsla. De anser inte att de får tillräcklig vägledning från sjuksköterskor och andra vårdanställda.

– Att smittas av mrsa innebär en psykologisk påfrestning. Min avhandling visar att det finns ett behov att förbättra vårdpersonalens kunskaper, beteende och emotionella respons i relation till patienterna, säger Maria Lindberg.