Pengarna leder till nya platser i akutvården, enligt ett pressmeddelande från landstinget i Östergötland. Anledningen till att extra pengar skjuts till är att fler patienter söker akutsjukvård och att beläggningen inom den slutna akutsjukvården har ökat.

De extra miljonerna ska också användas till olika projekt som ska förbättra akutvårdsprocesserna. Tidigare har de stöttats med engångsbelopp.

Vill se en ökad bemanning

Beslutet välkomnas av Patrizia Bjerkegren, ordförande i Vårdförbundet Östergötland, som samtidigt vill se en större långsiktighet vad gäller bemanningen.

– Tanken är god. Men när vi redan i dag inte har tillräckligt med personal ute i verksamheterna, hur har politikerna då tänkt för att öka bemanningen när de ökar antalet vårdplatser? Bara för att de nu har fattat beslut om extra miljoner har de inte löst det problemet, säger Patrizia Bjerkegren.

Det svar som Vårdförbundet hittills har fått från landstinget, är att bemanningen ingår i verksamheten och man arbetar med frågan. Men det framgår inte på vilket sätt eller hur mycket bemanningen ska förstärkas.

– Vi vill att de ska förtydliga sig där, säger hon.

Pressade en längre tid

Arbetsmiljön inom akutsjukvården i Östergötland har länge varit pressad, något som Vårdförbundet har slagit larm om. Försämrade arbetstider, stor omsättning på personal och anställda som går på knäna har skapat stora rubriker under det senaste året.

I höstas gjorde Vårdförbundet en anmälan enligt arbetsmiljölagen om arbetsförhållandena på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.  Skyddsombuden begärde att cheferna svarar på frågor om hur arbetsbelastningen ska minskas, hur bemanningen ska ökas och hur sjuksköterskor ska få tid till verksamhetsutveckling och egen kompetensutveckling.