Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i arbetsmarknadsutskottet som på det här sättet vill skydda fackliga rättigheter inom EU. I förslaget sägs också att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser och att alla arbetstagare, oavsett nationalitet, ska behandlas lika och ha rätt till likvärdiga löner och arbetsvillkor.

Utskottet anser att den fria rörligheten inom EU är viktig, men vill att grundläggande fackliga rättigheter, som förhandlings- och konflikträtt samt rätten att teckna kollektivavtal, ska skyddas i ett bindande juridiskt protokoll. Det är rättigheter som inte får underordnas EU:s ekonomiska friheter, konstaterar utskottet.

Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.