Projektet riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar i stadsdelarna Hageby och Navestad i Norrköping. När föräldrar besöker barnmorskan bokas samtidigt tid för samtal hos tandläkaren. Samtalen pågår redan från att graviditeten upptäcks tills att barnet fyller 3 år.

– Alla familjer kommer till mödrahälsovården. De har den första kontakten och träffar människor som tandhälsovården annars har svårt att nå, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin, projektledare vid landstinget i Östergötland.

Att informera om tandhälsa ingår redan i dag i mödrahälsovårdens uppdrag. Men eftersom man främst lyckas nå redan motiverade föräldrar riktar man nu insatserna mot stadsdelar där man tidigare har haft svårt att nå ut.

– Det handlar om socioekonomiskt utsatta områden där karies är vanligt förekommande. Många familjer har goda beteende, men orkar kanske inte hålla i dem när man samtidigt brottas med andra problem. Det gäller att stärka dem i det, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin.