Efter många år som distriktssköterska, styrelsemedlem i Vårdförbundet och perioder som vice ordförande och ordförande på Gotland har Maria Ahlmark nyss axlat rollen som verksamhetsområdeschef för primärvården på ön.

Hon är därmed chef för de sex regiondrivna vårdcentralerna.

På frågan om hur det fungerar att ha bytt sida svarar hon bestämt att det inte handlar om det.

– Jag kan ha samma perspektiv som tidigare. Som ledare måste jag ha ett medarbetarperspektiv lika väl som jag som facklig måste ha ett verksamhetsperspektiv.

Uppdraget som fackligt förtroendevald ser hon som den bästa chefsskolan. Att som chef ha kunskap om organisation och sakkunskap om vård tycker hon ger en stor trygghet. Något dilemma upplever hon inte.

– Man måste kunna skilja på rollerna, och det kan jag, säger hon.