Här får du veta vad man ska tänka på innan ett förändringsarbete startar, tillgång till checklistor och nerladdningsbara verktyg, och ett antal fallbeskrivningar.

Fallen visar hur du kan integrera bästa tillgängliga kunskap och den berördas situation erfarenhet och önskemål med den professionella expertisen och tillgängliga resurser. Det vill säga alla de delar som tillsammans definierar en evidensbaserad praktik.