Golvet är framtaget just för att förhindra skador vid fall och har testats vid ett äldreboende i år. Under den tiden har ingen av de äldre som fallit skadat sig. På ett vanligt golv leder vart femte fall till en skada.

Dessutom verkar det som om de äldre faller i mindre utsträckning. Golvet tycks dock inte ha någon påverkan på balans och gång jämfört med PVC- golv och trägolv. Men det visade sig dessutom vara ljuddämpande.

– Även om det krävs längre tid för att definitivt kunna rekommendera stötabsorberande golv som en förebyggande åtgärd är resultaten lovande, säger Johanna Gustavsson, på Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet.