Det började 1990 med hjälpmedel och en begränsad lista på läkemedel som distriktssköterskor fick rätt att skriva ut. Nästa steg togs 2002 då läkemedelslistan utökades och en särskild utbildning infördes.

En ytterligare utökning av förskrivningsrätten kom 2006 och nu 2012 har alla sjuksköterskor i Storbritannien som uppfyller kompetenskraven fullt mandat att skriva ut läkemedel till sina patienter. Cirka 25 000 sjuksköterskor har i dagsläget gått den särskilda utbildning på bachelor- eller masternivå som krävs för full förskrivningsrätt.

Sjuksköterskan Matt Griffiths, som är gästprofessor i förskrivning och hantering av läkemedel vid University of the West of England, har under många år försökt påverka politiker för att få till stånd den ändring i lagen som krävdes. Han ser det som en viktig utveckling för sjuksköterskeprofessionen och för patienterna.

– Att ta bort restriktionerna betyder att sjuksköterskorna kan vårda patienterna från början till slut, vilket är bra både för sjuksköterskor och patienter. Studier visar också att sjuksköterskor fullgör sitt uppdrag lika bra som läkare och att det är kostnadseffektivt, säger han.