Totalt 43 produkter som beställts till Sverige från länder utanför EU av privatpersoner har analyserats i ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket.

Det visade sig att 21 av produkterna innehöll någon eller några av substanserna sibutramin, orlistat, sildenafil, fluoxetin eller yohimbin.

I 18 av dessa produkter var inte läkemedelssubstanserna deklarerade på förpackningarna. Ingen av produkterna är godkända som läkemedel.

Substanserna kan dels ge biverkningar, dels interagera med andra läkemedel som personen tar.

Sibutramin användes fram till 2010 i godkända läkemedel för behandling av fetma, men drogs tillbaka när det visade sig att substansen kunde leda till allvarliga biverkningar som stroke och hjärtinfarkt. Sibutramin anses heller inte lämplig för personer med psykisk sjukdom eftersom signalsubstanser i hjärnan påverkas.

Både Läkemedelsverket och Tullverket uppmanar nu till försiktighet vid inköp av så kallade naturliga bantningsprodukter.