Vetenskapsradion berättar i dag om att nederländska forskare har opererat in en liten glasruta i huden på möss. Genom den har de kunnat studera hur cancerceller sprids från den ursprungliga tumören till allt fler organ.

Metoden innebär att forskarna har fått mer kunskap om hur cancerceller sprider sig innan de bildar en ny tumör.