En av patienterna i studien, som inte kunde kommunicera på grund av en tidigare stroke, genomled 194 chocker under sina fem sista dygn. Kvinnan visade, enligt journalen, tydliga tecken på smärta. Hennes defibrillator var inte inaktiverad. Kanske för att vårdpersonalen inte kände till den, eller av annan okunskap, skriver Dagens Medicin i sitt senaste nummer.

Allt fler patienter i Sverige bär  en inopererad defibrillator, en ICD-dosa, men flera sjukhus saknar fortfarande lokala riktlinjer för hanteringen av patienter med ICD i livets slutskede, då den kan göra mer skada än nytta.

ICD-dosan förebygger hjärtstopp hos personer med livshotande arytmier och justerar vid behov hjärtrytmen. Antingen med en mild stimulering som patienten inte känner av eller med en kraftig defibrillering.

Studien ingår i en avhandling som Annika Kinch håller på med.