Den 1 januari 2014 får Sveriges kommuner nya riktlinjer om bemanning av äldreboenden för personer med demens. De går ut på att de äldres behov, inte bemanningen som sådan, ska styra omsorgen. Avdelningar där personer med demenssjukdom bor får heller aldrig lämnas obemannade och kontrollen av boendena ska skärpas.

Enligt Socialstyrelsen kostar omställningen Sveriges kommuner mellan fyra och tio miljarder kronor.

Linköpings kommun har inte avsatt pengar för förändringen och protesterar nu mot de nya reglerna. Kommunen backas upp av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som redan tidigare protesterat mot de nya reglerna.

– Linköping är inte ensamt om att reagera starkt i den här frågan. Eftersom det inte skjuts till några statliga medel, enligt regeringsbudgeten, är det orimligt att förvänta sig att kommunerna ska följa Socialstyrelsens riktlinjer, säger Anna Ingemarsson, sektionschef på SKL, till Östgöta Correspondenten.