Det pågår intensiva diskussioner inför att EU-parlamentet i vår ska ta beslut om hur direktiv 36, det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet, ska moderniseras.

Tio eller tolv år

Ett krav från sjuksköterskornas europeiska organisation, EFN, är att det ska krävas tolv års grundutbildning och tre års akademisk utbildning för att få en sjuksköterskeexamen inom EU. Men bland andra Tyskland och Polen vill inte gå med på det, utan kräver att få ha kvar de regler som gäller i dag:  tio års grundutbildning följt av en treårig sjuksköterskeutbildning.

I veckan föreslog Cypern, som just nu är ordförandeland inom EU, en kompromiss som innebär att det skulle bli möjligt med två olika nivåer, både tio och tolv år.

Kräver högskolenivå

Men Vårdförbundet tar kraftfullt avstånd från kompromissförslaget.

"Den rörliga arbetsmarknaden inom Europa kräver en sjuksköterske- och barnmorskeutbildning på högskolenivå i alla länder. Professionella yrkesutövare som ansvarar för att patienter ska få bästa möjliga vård på lägsta möjliga tid. Annars hotas patientsäkerheten, effektiviteten och omvårdnadsutvecklingen", skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag tillsammans med Ingela Wiklund, ordförande för Barnmorskeförbundet och Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

De uppmanar de svenska EU-politikerna att stå upp för den utbildning som finns i Sverige och de kompetenskrav som den svenska vården har.