Sedan slutet av förra veckan kan alla Uppsalabor över 18 år läsa sina egna journaler på webben, och även sina barns upp till 12 år.

Genom det nya systemet ges patienterna möjlighet att få samma information som tidigare, men mycket snabbare och enklare. Förut fick de begära ut papperskopior.

För att använda sig av tjänsten krävs e-legitimation, som utfärdas av bland annat banker, och ett konto på "Mina Vårdkontakter".

Alla journaler lämnas dock inte ut. Dit hör journaler inom psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, klinisk genetik och enheten för kvinnofrid.

Det går inte heller att läsa osignerade journaler.