Lasarettet i Ystad är ett av de svenska sjukhus som deltar i Nutrition day, en undersökning där man kartlägger nutritionen och dess betydelse för tillfrisknandet.

Under en och samma dag får alla patienter fylla i en enkät om hur mycket de ätit och druckit under en måltid samt beskriva hur deras matvanor såg ut innan sjukhusvistelsen. Dessutom ska varje sjukhusavdelning fylla i vilka som arbetar där och vilka nutritionsrutiner som finns.

En månad senare gör lasarettets dietist en uppföljning av patienternas status: hur de mår, hur tillfrisknandet går, om de fått komma hem igen osv.

Därefter rapporteras resultaten in till ett nutritionscentrum i Wien, där resultaten från alla deltagande sjukhus samlas in.

Resultaten kan sedan användas för att öka kunskapen om nutritionens betydelse och förbättra näringstillförseln till patienter.