Metoden identifierar markörer för de cancerframkallande virustyperna HPV16 och HPV18 i cellen. Det är de två virus som orsakar cirka 70 procent av all livmoderhalscancer.

– Det ger en mer objektiv tolkning av testresultatet, säger Maria Lidqvist doktorand vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vid screeningen undersöks cellprov från livmoderhalsen i ljusmikroskop.Det nuvarande testets känslighet är låg. Därför måste proven tas minst vart tredje år. Många gånger är resultaten osäkra och proven måste göras om. Det oroar patienten och ger vården extra utgifter.

– Vår metod kan ge säkrare diagnoser i tveksamma fall och minska antalet kvinnor som måste återkallas på grund av svårbedömda cellprov, säger Maria Lidqvist som presenterar metoden i sin avhandling.