I förslaget sägs att sammanslagningen ökar förutsättningarna för att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat. Regeringen hoppas också att förändringen ska leda till ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet både i Sverige och internationellt.

Den nya myndigheten ska börja arbeta från den 1 januari 2014 och samtidigt avvecklas Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet. Till den nya myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa uppgifter som rör hälsoskydd.

Institutet för folkhälsa ska placeras både i Solna och i Östersund, de orter där Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet finns i dag.

Förslaget är det tredje steget i regeringens arbete med att utveckla myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgsområdet.