Som Vårdfokus berättade tidigare i morse har det flera gånger hänt att nyfödda barn har ramlat ner från föräldrarnas sängar i samband med att har de haft dem nära sig i sängar som saknat skydd. Det ska ha skett ett par gånger per år.

I ett pressmeddelande förklarar sjukhuset att orsakerna till olyckorna varierar och att man nu återgår till de rutiner som rådde tidigare, eftersom det finns flera fördelar med hudnära vård. Vad utredningen kommit fram till framgår inte, men föräldrarna uppmanas att undvika att ha barnet i sängen om de själva känner sig trötta.

För att förhindra fler fallolyckor ska nyföddhetsvården förbättra föräldrainformationen och tydligare involvera mödravårdcentralerna i informationsarbetet.

Man ska även se över de tekniska lösningar som finns.