Personer som missbrukar anabola androgena steroider, AAS, kan söka vård både för somatiska och psykiska besvär. Enligt Kurt Skårberg, medicine doktor och socionom vid Dopningsmottagningen i Örebro läns landsting, är ett problem för sjukvården att symtomen på missbruk av anabola steroider är så individuella.

– Patienterna kan lida av nedstämdhet, ångest, depression eller humörsvängningar. Aggressivitet förekommer också, men är inte så vanligt som man kan tro, säger Kurt Skårberg.

Påverkar hjärta och blodkärl

Många söker vård för att de är oroliga för att preparaten ska ha påverkat hjärta eller blodkärl. En befogad oro eftersom hjärtat kan bli förstorat och blodkärlen förkalkade. Hos män kan man också se bröstkörteltillväxt och förstoring av prostatan. Hos kvinnor märks en förstoring av klitoris.

– En skillnad mellan könen är att männens symtom oftast går tillbaka när de slutar ta preparaten medan kvinnornas kan bli bestående, säger Kurt Skårberg.

Prostatabesvär en varningssignal

Patienter som missbrukar anabola steroider är muskulösa – särskilt över bröst- och axelparti. Enligt Kurt Skårberg är även prostatabesvär hos unga killar en varningssignal.

Det finns tre dopningsmottagningar i landet: i Örebro, i Göteborg och i Stockholm.

– Här i Örebro har vi personal med somatisk, psykisk och social kompetens. I Stockholm har de enbart endokrinologisk kompetens vilket är ett stort problem eftersom missbruket av anabola steroider är vanligare i storstäder, säger Kurt Skårberg.

Förhoppningen är att det nya vårdprogrammet ska fylla sjukvårdens kunskapsluckor om hormondopningens symtom och risker.