Det var när ingreppet hade inletts som personalen till sin förvåning upptäckte att bordets undre del inte var förankrat i golvet. De misstänkte att hantverksarbete våningen under kunde vara orsaken. Flera personer, däribland narkosläkaren, gick en trappa ner och såg då att anordningen som hållit operationsbordet på plats var bortsågad och borttagen.

Under tiden avslutades opererationen. Varken patienten eller personalen fick några skador.

Bordet förankrades och iordningsställdes av fastighetsägaren, som nu ska göra en händelseanalys av ärendet.

Händelsen, som inträffade på Danderyds sjukhus i Stockholm, har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Det är också anmält till Arbetsmiljöverket.