Vårdfokus har tidigare skrivit om den kaotiska situationen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Under sommaren sa sju specialistsjuksköterskor på intensiven upp sig och Vårdförbundet larmade om usel arbetsmiljö och hotad patientsäkerhet. Vice ordföranden för avdelningen i Västerbotten, Liselott Hjelte-Löfgren, tror att de försenade lönerna delvis kan bero på det.

– Vi har inte fått något klart besked om varför våra medlemmar inte har fått sina nya löner, men vi vet att chefer på en av operationsavdelningarna inte har haft några lönesamtal ännu. Intensiven, operation och anestesi ingår i samma centrum och det kritiska läget kan ha bidragit till det, säger hon.

Ofta försenade löneförhöjningar

Å andra sidan, tillägger Liselott Hjelte-Löfgren, har Västerbottens läns landsting aldrig varit snabba på att betala ut nya löner. Att de kommer redan april, när de ska komma, tillhör ovanligheten.

I år fick de flesta landstingsanställda sin löneförhöjning med oktoberlönen. På operationscentrum måste Vårdförbundets övriga medlemmar vänta in den avdelning där cheferna ännu inte har haft lönesamtal.

– Även om läget har varit illa i ett halvår är det svårt att förstå varför processen måste förhalas på det här sättet, säger Liselott Hjelte-Löfgren.

Vårdförbundet har skickat brev om saken till landstingsledningen och har också kontakt med chefer på operationscentrum. Förhoppningen är att medlemmarna ska hinna få sina nya löner före årsskiftet.