Röntgensjuksköterskeutbildningen firas i dag med en rad föreläsningar i Prismahuset på Örebro universitet, bland annat av före detta lärare och studenter.  

– De som för 50 år sedan trodde att Örebro skulle ha ett universitet och en fullvärdig medicinsk fakultet var få. Därför var det otroligt modigt och starkt att starta den här utbildningen. Ni har mycket att vara stolta över i dag, sa Jens Schollin, rektor vid Örebros universitet när han öppnade jubileet. 

Förmiddagens program fokuserade på utbildningens framväxt och på hur röntgensjuksköterskans yrkesroll har förändrats genom åren. Eftermiddagen ägnas mer åt nutid och framtidsspaning.

Vid sidan av föreläsningar har en rad foton från de gångna åren plockats fram ur arkiven till en utställning. Bilderna visar undersökningssituationer, röntgenapparatur, interiörbilder, filmgranskningsrum och personal från 1960-talet och framåt.

På jubileet kommer också röntgensjuksköterskans egen dag, som infaller i dag den 8 november, att uppmärksammas.